Sự kinh hoàng nhất vào mùa đông là đặt mông vào toilet.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Hot tháng 12 01
ISP-6786
30/11/2021 09:30:30
Sáng ngồi bệ xí lạnh mông
Giật mình trời đã sang đông mất rồi.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Hot tháng 12 02
ISP-6787
30/11/2021 09:30:30
Thời tiết này còn lạnh hơn trái tim của bạn.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Hot tháng 12 03
ISP-6788
30/11/2021 09:30:30
Trưởng thành là không cần có "người yêu" vào mùa đông.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Hot tháng 12 04
ISP-6789
30/11/2021 09:30:30
Nếu bạn còn độc thân, hãy tận hưởng cuộc sống từng ngày và đừng cứ vùi đầu vào lo công việc rồi quên đi bản thân.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Hot tháng 12 05
ISP-6790
30/11/2021 09:30:30
Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Hot tháng 12 06
ISP-6791
30/11/2021 09:30:30
Điều tôi yêu thích nhất ở mùa đông ư? Chính là khi nó kết thúc.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Hot tháng 12 07
ISP-6792
30/11/2021 09:30:30
Vui với gia đình từng ngày với những gì mình đang có, đừng đợi phải đầy đủ.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Hot tháng 12 08
ISP-6793
30/11/2021 09:30:30
Mùa đông! Có một kẻ khen mùa Đông không lạnh vì có ai trong vòng tay bao bọc, còn kẻ khác cũng thở dài không lạnh vì nước mắt kia nóng hồi tuôn trào.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Hot tháng 12 09
ISP-6794
30/11/2021 09:30:30
Hãy gọi tôi dậy khi mùa hè tới.
- Kẻ ghét mùa đông -
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Hot tháng 12 10
ISP-6795
30/11/2021 09:30:30