Danh sách trúng thưởng Đập hộp trúng quà

Danh sách khách hàng trúng giải CTKM "ĐẬP HỘP TRÚNG QUÀ"

Với những khách hàng đã trúng thưởng, CT sẽ liên hệ xác nhận trúng thưởng thông qua số điện thoại 024.6653.4862

Dưới đây là tổng số lượng giải thưởng và danh sách những thuê bao trúng thưởng (tuần từ 06/08-12/08/2022)

- Danh sách khách hàng trúng thưởng ngày 10/08/2022:

STT Số điện thoại Giải thưởng Thời gian trúng giải
1 0968681xxx Thẻ cào 10.000đ

2022-08-10 00:01:26

2 0968681xxx Thẻ cào 20.000đ

2022-08-10 00:01:28

3 0327274xxx Thẻ cào 10.000đ

2022-08-10 00:03:04

4 0327551xxx Thẻ cào 20.000đ

2022-08-10 00:03:35

5 0968155xxx Thẻ cào 50.000đ

2022-08-10 00:24:24

6 0342678xxx Thẻ cào 50.000đ

2022-08-10 00:28:15

- Danh sách khách hàng trúng thưởng ngày 09/08/2022:

STT Số điện thoại Giải thưởng Thời gian trúng giải
1 0901781xxx Thẻ cào 10.000đ

2022-08-09 05:03:51

2 0963727xxx Thẻ cào 20.000đ

2022-08-09 08:32:56

3 0362920xxx Thẻ cào 20.000đ

2022-08-09 08:48:44

4 0988013xxx Thẻ cào 50.000đ

2022-08-09 09:37:28

5 0862718xxx Thẻ cào 10.000đ

2022-08-09 09:39:11

6 0963281xxx Thẻ cào 50.000đ

2022-08-09 09:57:54

- Danh sách khách hàng trúng thưởng ngày 08/08/2022:

STT Số điện thoại Giải thưởng Thời gian trúng giải
1 0399542xxx Thẻ cào 20.000đ

2022-08-08 00:00:13

2 0348858xxx Thẻ cào 200.000đ

2022-08-08 00:03:17

3 0968681xxx Thẻ cào 20.000đ

2022-08-08 00:09:25

4 0342678xxx Thẻ cào 10.000đ

2022-08-08 00:40:31

5 0346409xxx Thẻ cào 10.000đ

2022-08-08 04:44:05

6 0901781xxx Thẻ cào 50.000đ

2022-08-08 05:01:23

7 0368981xxx Thẻ cào 50.000đ

2022-08-08 09:03:09

- Danh sách khách hàng trúng thưởng ngày 07/08/2022:

STT Số điện thoại Giải thưởng Thời gian trúng giải
1 0327551xxx Thẻ cào 20.000đ

2022-08-07 00:02:24

2 0367018xxx Thẻ cào 10.000đ

2022-08-07 00:06:37

3 0364999xxx Thẻ cào 10.000đ

2022-08-07 00:24:20

4 0355283xxx Thẻ cào 50.000đ

2022-08-07 01:00:54

5 0325522xxx Thẻ cào 20.000đ

2022-08-07 01:12:59

6 0984838xxx Thẻ cào 50.000đ

2022-08-07 08:16:04

7 0373153xxx Thẻ cào 100.000đ

2022-08-07 20:35:07

8 0368218xxx Thẻ cào 200.000đ

2022-08-07 20:56:11

- Danh sách khách hàng trúng thưởng ngày 06/08/2022:

STT Số điện thoại Giải thưởng Thời gian trúng giải
1 0395225xxx Thẻ cào 10.000đ

2022-08-06 00:02:06

2 0984138xxx Thẻ cào 20.000đ

2022-08-06 00:05:08

3 0348858xxx Thẻ cào 50.000đ

2022-08-06 00:05:08

4 0325522xxx

Thẻ cào 10.000đ

2022-08-06 04:44:12

5 0374806xxx Thẻ cào 20.000đ

2022-08-06 04:46:04

6 0369861xxx Thẻ cào 50.000đ

2022-08-06 06:36:07

dap hu